PENGENALAN PROJEK

Projek pembangunan yang dicadangkan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan produktiviti pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya memberi kesinambungan kepada objektif yayasan ini. Kedudukan pihak pentadbiran yayasan dan madrasah-madrasah yang terpisah di antara satu sama lain telah menyebabkan kos-kos yang ditanggung oleh yayasan menjadi tidak efisien dan besar. Pada ketika ini, semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah tidak berpusat dan masing-masing bertempat di kawasan yang agak jauh diantara satu sama lain iaitu di Kuala Lumpur, Ampang dan Batang Kali. Bagi menjadikan kesemua aktiviti-aktiviti ini dapat dijalankan di bawah satu bumbung dan satu pengurusan supaya ia lebih efisien dan efektif, Yayasan Ar-Riayah telah bercadang dan membuat pelan pelaksanaan untuk membina sebuah pusat yang akan menggabungkan kesemua aktiviti tersebut.

Maklumat pembangunan

Fasa 1

  • Asrama Pelajar

  • Bilik Pejabat Guru & Pentadbiran

  • Ruang terbuka Serbaguna / Solat / Majlis

  • Dewan Makan

  • Ruang Penyediaan/Ruang Memasak

  • Bilik Bacaan / Multimedia

  • Bilik Mandi / Tetamu / Ruang Sidai

  • Bilik Tetamu

  • Bilik Warden / Guru

  • Bilik Al-Syifa (Sick Room)

Kronologi Pembangunan

KUTIPAN TERKINI (Fasa 1)

Jumlah kutipan terkini : 36% (RM 4.00 Juta)

Jumlah yang diperlukan bagi Fasa 1: RM 11 Juta.

Dana yang masih diperlukan : RM7.00 Juta

Tentunya pembinaan ini tidak berjaya tanpa iringan doa dan sokongan serta sumbangan pihak Tuan/Puan. Semoga setiap usaha yang dihulurkan menjadi asbab kejayaan dunia dan akhirat serta diberi Allah sebaik-baik ganjaran.