Sejak 14 abad yang lalu, Ketika Baginda Rasulullah SAW menyampaikan Khutbah di padang Arafah, Baginda bersabda “Hendaklah yang hadir di antara kamu pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir”. Para Sahabat mengambil amanah agama ini dengan bersungguh-sungguh dan diteruskan generasi demi generasi seterusnya sampailah kepada para ulama-ulama kita yang datang daripada Hadramaut dan lain-lain untuk berdakwah ke Bumi Nusantara lalu tersebarlah agama dan dakwah dengan penuh kedamaian tanpa sebarang pertumpahan darah. Mereka berdakwah dengan akhlak dan adab kepada masyarakat di sekeliling sehingga menyebabkan bumi pertiwi Nusantara ini menerima agama Islam dengan mudah.

Setelah umat Islam mula bertambah dan ancaman-ancaman mulai muncul seperti ancaman kebendaan dan pemikiran yang boleh merosakkan akidah umat Islam, maka para Ulama’ berusaha membangunkan institusi pendidikan di bumi Nusantara kita mengikut sistem pondok pesantren atau sistem tradisional yang merupakan kesinambungan kepada beberapa Institusi Pendidikan tersohor di dunia Islam seperti Al-Qarawiyyin di Morocco, Al-Azhar di Mesir, Az-Zaitunah di Tunisia, Madrasah Hadramaut di Yaman dan lain-lain lagi. Sistem Pendidikan ini berteraskan kepada 3 teras kurikulum yang menjadi panduan dari Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul seperti yang difirmankan di dalam Surah Ali Imran, ayat 164 yang bermaksud :

“Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

Atas dasar ini Yayasan Ar-Ri’ayah ditubuhkan pada tahun 2017 sebagai suatu inisiatif kepada pembangunan dan kemajuan pendidikan Islam yang berkualiti dari akar umbi demi memenuhi aspirasi agama bangsa dan negara. Semoga dengan sokongan dan doa dari semua pihak, semua usaha murni yang diusakan oleh Yayasan Ar-Ri’ayah diterima di sisi Allah S.W.T. Amin Allahumma Amin.

Habib Ali Zeenal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid

Pengerusi Yayasan Ar-Ri’ayah

Habib Ali Zeenal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid

Pengerusi

Sejak 14 abad yang lalu, Ketika Baginda Rasulullah SAW menyampaikan Khutbah di padang Arafah, Baginda bersabda “Hendaklah yang hadir di antara kamu pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir”. Para Sahabat mengambil amanah agama ini dengan bersungguh-sungguh dan diteruskan generasi demi generasi seterusnya sampailah kepada para ulama-ulama kita yang datang daripada Hadramaut dan lain-lain untuk berdakwah ke Bumi Nusantara lalu tersebarlah agama dan dakwah dengan penuh kedamaian tanpa sebarang pertumpahan darah. Mereka berdakwah dengan akhlak dan adab kepada masyarakat di sekeliling sehingga menyebabkan bumi pertiwi Nusantara ini menerima agama Islam dengan mudah.

Setelah umat Islam mula bertambah dan ancaman-ancaman mulai muncul seperti ancaman kebendaan dan pemikiran yang boleh merosakkan akidah umat Islam, maka para Ulama’ berusaha membangunkan institusi pendidikan di bumi Nusantara kita mengikut sistem pondok pesantren atau sistem tradisional yang merupakan kesinambungan kepada beberapa Institusi Pendidikan tersohor di dunia Islam seperti Al-Qarawiyyin di Morocco, Al-Azhar di Mesir, Az-Zaitunah di Tunisia, Madrasah Hadramaut di Yaman dan lain-lain lagi. Sistem Pendidikan ini berteraskan kepada 3 teras kurikulum yang menjadi panduan dari Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul seperti yang difirmankan di dalam Surah Ali Imran, ayat 164 yang bermaksud :

“Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

Atas dasar ini Yayasan Ar-Ri’ayah ditubuhkan pada tahun 2017 sebagai suatu inisiatif kepada pembangunan dan kemajuan pendidikan Islam yang berkualiti dari akar umbi demi memenuhi aspirasi agama bangsa dan negara. Semoga dengan sokongan dan doa dari semua pihak, semua usaha murni yang diusakan oleh Yayasan Ar-Ri’ayah diterima di sisi Allah S.W.T. Amin Allahumma Amin.